برنج نیم دانه خیلی ریز هاشمی ۱۰k

525.000 تومان

دانه  برنج هاشمی فوق ممتاز خیلی ریز شده و تقریباً به 4 یا 5 قسمت تقسیم شده.بسیار عطری و بدون کوچکترین سنگ ریزه .و

البته به عنوان آرد برنج و واسه شیرینی و بیسکوییت و غذای کودکان هم استفاده می‌شه.