برنج دم لول هاشمی فوق ممتاز ۱۰k

865.000 تومان

دم لول هاشمی درواقع همون برنج هاشمی فوق ممتاز است .که درصد برنج سالم از سرلاشه بیشتر است .و همون کیفیت برنج هاشمی فوق ممتاز است .مخصوص کته و پخت روزانه منزل است بسیار عطری و خوش پخت و بینظیر .